Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye Denizcilik Federasyonu Kuruluş Amacı Nedir ?

Denizcilik Federasyonu, Ulusal ve Dünya denizciliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, denizciliği topluma tanıtmak, sevdirmek ve teşvik etmek, denizcilikte tüm kuralların, standartların ve belgelendirme koşullarının geliştirilmesi ve korunmasını sağlamak, denizcilikle ilgili veya denizciliğe hizmet veya aracılık eden veya eğitim kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili tüm özel veya tüzel kişilere, denizcilere, bunların oluşturdukları veya katıldıkları derneklere, oluşumlarla ve genel anlamda tüm denizciliğe hizmet etmek amacıyla kurulmuştur.

Türkiye Denizcilik Federasyonu Nezaman Kurulmuştur ?

Denizcilik Federasyonu ülkemizin öncü denizcilik meslek derneklerinin birleşerek, aslında denizcilikteki öncü ve lider olmalarının gereği, 18 Mart 2011 tarihinde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nü Federasyon “Kuruluş Günü” olarak kabul etmiştir.

Türkiye Denizcilik Federasyonunu Kimler Kurmuştur ?

Federasyonumuz mesleği denizcilik olan veya denizcilik ile ilgili konularda faaliyette bulunan kamu yada özel kurum ve kuruluşların yönetici veya sahiplerinin bir araya gelmesi ile kurulan Denizcilikte öncü beş derneğin biraraya gelmesiyle uzun görüşmeler ve çalışmalar sonucunda biraraya gelerek kurulmuştur.

Türkiye Denizcilik Federasyonunu Kimleri Temsil Ediyor ?

Denizcilik Federasyonu, acentelikten brokerliğe, limancılıktan lojistik firmalarına, turizmcilikten marinacılığa, armatörlükten gemi kaptan ve mühendislerine, tersanecilikten yatçılığa, gemi yan sanayiciliğinden tedarikçiliğe, klas kuruluşlarından liman başkanlıklarına, hemen hemen tüm alanlarda faaliyet gösteren kuruluşları ve bu kuruluşların yönetici ve çalışanlarını, bu kişilerin kurduğu sivil toplum örgütlerini ve bu örgütlerin üyelerini temsil etmektedir.

Türkiye Denizcilik Federasyonu Kurucu Başkanı Kimdir ?

Müh.Selçuk Şenkal

Türkiye Denizcilik Federasyonunu Siyasi Bir Oluşummudur ?

Kesinlikle değiliz. Federasyonumuz tamamen vatanını seven, milletine ve değerlerine sahip çıkan bireylerden ve temsilciliklerden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur. Hiçbir siyasi oluşum içerisinde dahil değildir. Vatanını seven, her siyasi parti ve ideolojiden bireyler üye olabilir, faaliyetlere katılabilir. Her türlü fikir ve eleştiriye açık olmak önemli bir erdem olarak ilkelerimiz arasındadır. Ek olarak, üyelerimizin siyasi söylemleri federasyonumuzu bağlamaz.

Türkiye Denizcilik Federasyonuna Kimler Nasıl Üye Olabilir ?

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve Federasyonun amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu Federasyona üye olma hakkına sahiptir. Federasyon başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Federasyon yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Türkiye Denizcilik Federasyonunun Kaç Üyesi Vardır ?