Komitelerimiz

Strateji Belirleme, Hukuk ve Danışma Komitesi

-Çalışma konusu-

· Denizcilik Federasyonu tüzüğüne uygun olarak yönetim kurulunun görev süresi içinde yapacağı çalışmalarla ilgili stratejileri belirleme ve strateji yönetimini sağlamak,

· Bünyesinde bulunan üyeleri arasında görüş alışverişini geliştirmek,

· Denizcilikle ilgili çeşitli konularda, oluşturacakları çalışma komiteleri vasıtasıyla politika oluşturmak,

düşünce ve önerileriyle hem üyelerine hem de Türk denizciliğine katkıda bulunmayı hedefler.

Federasyon, tüzüğüne göre faaliyetlerini düzenleyebilmesi için hukuki olarak mevzuatın incelenmesi, mevzuatlarda uluslararası kurallara uygun olmayan aynı zamanda sosyal devlet kavramına ters düşecek durumların tespit edilerek düzeltici faaliyetlerin yapılmasını amaçlamaktadır.

Ortaya çıkan veya çıkabilecek sorunların tesbiti ve çözümü için gerektiğinde hukuki alt yapının incelenmesi, kamuoyu oluşturulması dahil diğer çalışmaların yapılması.

-Görevlendirme-
Komite Başkanı :

Erkan Dereli

Komite Üyeleri :

Bülend Temur
Cengiz Karabüber
Ahmet Hamza

-Açıklama ve Notlar-

· Denizcilik Federasyonu tüzüğüne uygun olarak yönetim kurulunun görev süresi içinde yapacağı çalışmalarla ilgili stratejileri belirleme ve strateji yönetimini sağlamak,

· Bünyesinde bulunan üyeleri arasında görüş alışverişini geliştirmek,

· Denizcilikle ilgili çeşitli konularda, oluşturacakları çalışma komiteleri vasıtasıyla politika oluşturmak,

düşünce ve önerileriyle hem üyelerine hem de Türk denizciliğine katkıda bulunmayı hedefler.

Federasyon, tüzüğüne göre faaliyetlerini düzenleyebilmesi için hukuki olarak mevzuatın incelenmesi, mevzuatlarda uluslararası kurallara uygun olmayan aynı zamanda sosyal devlet kavramına ters düşecek durumların tespit edilerek düzeltici faaliyetlerin yapılmasını amaçlamaktadır.

Ortaya çıkan veya çıkabilecek sorunların tesbiti ve çözümü için gerektiğinde hukuki alt yapının incelenmesi, kamuoyu oluşturulması dahil diğer çalışmaların yapılması.

Denizcilik Mevzuatı Belgelendirme ve Eğitim Komitesi

-Çalışma konusu-

· Denizcilikle ilgili mevzuatı takip etmek

· Değişiklikler hakkında görüş oluşturmak,

· Uygun bulunmayan hususlar olması halinde, ilgili uluslararası mevzuatlar incelenmek sureti ile gerekli düzeltmeler için muhatap kurumlar nezdinde çalışmalar yapmak,

· Türk denizciliğinin yararına olacak projeler geliştirerek denizcilerimizin mesleki yeterliliğini üst düzeye çıkarmak.

· Gemi insanlarının ve karadaki denizcilerin belgelendirilmeleri ile ilgili hususlarda çalışmalar yapmak ve gerekmesi halinde eğitim verilmesi de dahil her türlü desteği sağlamak

-Görevlendirme-
Komite Başkanı :

Ayhan Yıldızel

Komite Üyeleri :

Alper Demircan
Kayhan Aytuğ
Cemalettin Şevli
Gürkan Akar
Orçun Erbayraktar
Emre Can Atak

-Açıklama ve Notlar-

· Denizcilikle ilgili mevzuatı takip etmek

· Değişiklikler hakkında görüş oluşturmak,

· Uygun bulunmayan hususlar olması halinde, ilgili uluslararası mevzuatlar incelenmek sureti ile gerekli düzeltmeler için muhatap kurumlar nezdinde çalışmalar yapmak,

· Türk denizciliğinin yararına olacak projeler geliştirerek denizcilerimizin mesleki yeterliliğini üst düzeye çıkarmak.

· Gemi insanlarının ve karadaki denizcilerin belgelendirilmeleri ile ilgili hususlarda çalışmalar yapmak ve gerekmesi halinde eğitim verilmesi de dahil her türlü desteği sağlamak

Tanıtım, Organizasyon ve İletişim Komitesi

-Çalışma konusu-

· Kurumsal yapısına uygun olarak Federasyonun; başta denizcilikle ilgili sivil toplum örgütleri olmak üzere tüm sivil toplum örgütleri, üyeleri, kamu kuruluşları, medya mensupları ile toplumu bilgilendirmek maksatlı çeşitli platformlarda tanıtımını yapmak ve bu kurumlarla iletişimini geliştirmek ve işbirliği hedeflemek

· Çeşitli organizasyonlarla denizcilik mensuplarının mesleki, teknik ve ticari deneyimlerini denizcilik camiası ile paylaşması için çalışmak


-Görevlendirme-
Komite Başkanı :

Alaattin Yıldırım

Komite Üyeleri :

Tuğsan İşiaçık Çolak
Ayhan Yıldızel
Yakup Korkmaz
Hakkı Şen

-Açıklama ve Notlar-

· Kurumsal yapısına uygun olarak Federasyonun; başta denizcilikle ilgili sivil toplum örgütleri olmak üzere tüm sivil toplum örgütleri, üyeleri, kamu kuruluşları, medya mensupları ile toplumu bilgilendirmek maksatlı çeşitli platformlarda tanıtımını yapmak ve bu kurumlarla iletişimini geliştirmek ve işbirliği hedeflemek

· Çeşitli organizasyonlarla denizcilik mensuplarının mesleki, teknik ve ticari deneyimlerini denizcilik camiası ile paylaşması için çalışmak


Federasyon Genişleme Komitesi

-Çalışma konusu-

· Federasyon üyelik yapısı olarak tüm profesyonel denizcilik camiasını birleştirici bir misyona sahiptir.

· Öncelikle mevcut üyelerin Federasyona bağlılıklarını arttırma, yeni üye kazanma amacına yönelik stratejiler ve uygulamalar geliştirmek,

· Kurumsal yapısına uygun olarak Federasyon; Denizcilikle ilgili hizmet veren STK’lar arasından potansiyel üyeleri belirleyerek onlarla çeşitli platformlarda iletişimini geliştirir ve üye olmalarını sağlamak için çalışmalar yapar

-Görevlendirme-
Komite Başkanı :

Erkan Dereli

Komite Üyeleri :

Bülend Temur
Ahmet Hamza
Cengiz Karabüber
Ayhan Yıldızel

-Açıklama ve Notlar-

· Federasyon üyelik yapısı olarak tüm profesyonel denizcilik camiasını birleştirici bir misyona sahiptir.

· Öncelikle mevcut üyelerin Federasyona bağlılıklarını arttırma, yeni üye kazanma amacına yönelik stratejiler ve uygulamalar geliştirmek,

· Kurumsal yapısına uygun olarak Federasyon; Denizcilikle ilgili hizmet veren STK’lar arasından potansiyel üyeleri belirleyerek onlarla çeşitli platformlarda iletişimini geliştirir ve üye olmalarını sağlamak için çalışmalar yapar

Mali Kaynak Yaratma Komitesi

-Çalışma konusu-

· Federasyonun gelirlerini arttırmak ve tüzüğüne uygun olarak üretilecek projelere mali kaynak yaratmak için çalışır.

· Bu projelerin hepsi Federasyon üyeleri arasındaki dayanışma ve işbirliğinin en üst düzeye çıkarılmasını ve Türk Denizciliğinin ulusal ve uluslararası sularda daha da yüceltilmesini amaçlar.

· Mali Kaynak Yaratma Komitesi sürekli gelir getirebilecek kaynaklar oluşturulması konusunda öncelikle çalışır.Sürekli

· Denizcilik mevzuatında inceleme yaparak uygun değişiklik talepleriyle sürekli gelir elde etmek

· Gelir getirici faaliyetler düzenlemek, sponsor desteği temin etmek

· Web sitesine reklam almak

-Görevlendirme-
Komite Başkanı :

Alper Demircan

Komite Üyeleri :

Koray Karagöz
Cem Yılmaz
İlker Meşe

-Açıklama ve Notlar-

· Federasyonun gelirlerini arttırmak ve tüzüğüne uygun olarak üretilecek projelere mali kaynak yaratmak için çalışır.

· Bu projelerin hepsi Federasyon üyeleri arasındaki dayanışma ve işbirliğinin en üst düzeye çıkarılmasını ve Türk Denizciliğinin ulusal ve uluslararası sularda daha da yüceltilmesini amaçlar.

· Mali Kaynak Yaratma Komitesi sürekli gelir getirebilecek kaynaklar oluşturulması konusunda öncelikle çalışır.Sürekli

· Denizcilik mevzuatında inceleme yaparak uygun değişiklik talepleriyle sürekli gelir elde etmek

· Gelir getirici faaliyetler düzenlemek, sponsor desteği temin etmek

· Web sitesine reklam almak

“Türkiye Denizcilik Federasyonu” adının alınması Çalışma Komitesi

-Çalışma konusu-

· Federasyonun ulusal ve uluslararası platformda cazibesini arttırmak, ülke genelinde belli bir zümrenin değil tüm denizciliğin hizmetinde olmasını pekiştirecek, gerekli kanuni işlemlerinde yürütülerek 2. Olağan Genel Kurulda alınan karar gereği adının “Türkiye Denizcilik Federasyonu” olarak değişmesini sağlamak.

-Görevlendirme-
Komite Başkanı :

Alaattin Yıldırım

Komite Üyeleri :

Bülend Temur

-Açıklama ve Notlar-

· Federasyonun ulusal ve uluslararası platformda cazibesini arttırmak, ülke genelinde belli bir zümrenin değil tüm denizciliğin hizmetinde olmasını pekiştirecek, gerekli kanuni işlemlerinde yürütülerek 2. Olağan Genel Kurulda alınan karar gereği adının “Türkiye Denizcilik Federasyonu” olarak değişmesini sağlamak.

AR-GE ve Inovasyon Çalışma Komitesi

-Çalışma konusu-

· Türk Denizcilik Endüstrisinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm alanlarda AR-GE olanaklarını araştırmak

· Tespit edilen konularda işbirliği yapabilecek altyapı çalışmaları oluşturmak

-Görevlendirme-
Komite Başkanı :

Erkan Dereli

Komite Üyeleri :

Tuğsan İşiaçık Çolak
Özcan Arslan
İsmail Çiçek
Selçuk Nas
Metin Çevik
Başak Akdemir
Serhan Gökçay
Ahmet Hamza

-Açıklama ve Notlar-

· Türk Denizcilik Endüstrisinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm alanlarda AR-GE olanaklarını araştırmak

· Tespit edilen konularda işbirliği yapabilecek altyapı çalışmaları oluşturmak

Deniz Emniyeti ve Çevre Güvenliği Komitesi

-Çalışma konusu-

· Türk Boğazlarında, tüm Türkiye Kıyılarında ve iç sularda seyir, can, mal ve çevre emniyetini arttırıcı tedbirlerin alınmasına destek vermek

· Bu konu ile ilgili Ulusal ve Uluslararası gelişmeleri yakından takip etmek ve müdahil olmak

-Görevlendirme-
Komite Başkanı :

Olcay Özgürce

Komite Üyeleri :

Kamil Mamat
Ertan Gencay
Tamer Azgın

-Açıklama ve Notlar-

· Türk Boğazlarında, tüm Türkiye Kıyılarında ve iç sularda seyir, can, mal ve çevre emniyetini arttırıcı tedbirlerin alınmasına destek vermek

· Bu konu ile ilgili Ulusal ve Uluslararası gelişmeleri yakından takip etmek ve müdahil olmak

Acil Eylem Komitesi

-Çalışma konusu-

· Denizciliği ilgilendiren konularda ortaya çıkan acil durumlarla alakalı Federasyonun görüşünü oluşturmak ve bu konularla ilgili basın bildirisi hazırlayıp yayınlamak,

-Görevlendirme-
Komite Başkanı :

Erkan Dereli

Komite Üyeleri :

Bülend Temur
Ahmet Hamza
Alaattin Yıldırım

-Açıklama ve Notlar-

· Denizciliği ilgilendiren konularda ortaya çıkan acil durumlarla alakalı Federasyonun görüşünü oluşturmak ve bu konularla ilgili basın bildirisi hazırlayıp yayınlamak,

Komite Toplantıları

-Çalışma konusu-

Her ay en az 1 kez olmak üzere Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde yapılarak, Komite başkanları tarafından komite tarafından gerçekleşen eylemler, alınan kararlar ve komite görüşleri YK toplantısında sunulacaktır.


İlk komite toplantısında komiteler :Çalışma konusu ve Açıklama ve Notlar bölümlerindeki konuları görüşüp, bir termin olanı oluşturacaklardır. ÖNEMLİ: Bu konular nihai olmayıp komite ekleme, değişiklik ve çıkarma yapabilir. YK da görüşülerek çalışama planı değişiklikleri onaylanır.


-Görevlendirme-
Komite Başkanı :

Komite Üyeleri :

-Açıklama ve Notlar-