Denizcilikte hız birimi olarak neden 'Knot' kullanılıyor?

Knot (Düğüm) denizcilikte ve havacılıkta kullanılan bir hız birimi. 1 Knot, 1 saatte kaydedilen 1 deniz miline, yani 1852 metreye tekabül eder.


Günümüzde deniz araçlarının süratleri farklı yöntemler kullanılarak ölçülebiliyor. Bunlardan biri olan küresel konumlandırma sisteminde (GPS) belirli bir süre aralığında aracın konumundaki değişiklik uydular vasıtasıyla tespit edilerek, hızı hesaplanabiliyor.


Fakat GPS sisteminin geçmişi çok eskiye dayanmıyor. İlk GPS uydusu 1978 yılında fırlatılmış ve bu sistem ancak 90'ların sonuna doğru sivil alanda serbest bir biçimde kullanılmaya başlanmıştı.


Denizcilikte hız birimi olarak Knot kullanılmasının geçmişi ise çok daha eskiye dayanıyor...


Denizcilerin 1600’lerden itibaren gemilerin hızını ölçmek için 'Parakete' olarak adlandırılan bir alet kullandığı biliniyor. Bu sistem bir halatın ucuna bağlı, biçim olarak üçgene benzeyen bir tahta parçasından ve bir kum saatinden oluşuyordu. Halat üzerinde eşit aralıklarla (ortalama 14,4 metre) atılmış düğümler bulunuyordu.


Gemi hareket ederken halatın ucundaki tahta parçası geminin arka bölümünden suya atılıyor ve kum saati tarafından ölçülen belirli bir süre aralığında (yaklaşık 30 saniye) halatın deniz üzerinde bulunan kısmındaki düğümler sayılıyordu. Mesela 30 saniyede 10 düğüm sayılmışsa, geminin sürati 10 Knot olarak ifade ediliyordu. Bu yöntem ile ölçülen 1 Knot, yaklaşık olarak 1 saatte katedilen 1 deniz miline eşitti.


Bu yöntemde ölçüm birkaç defa tekrarlanıyor ve neticelerin ortalamaları alınarak, geminin hızı doğru bir şekilde ölçülebiliyordu.