Türkiye Denizcilik Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu Duyurusu

Türkiye Denizcilik Federasyonunun 6. Olağan Mali Genel Kurul ve 6. Olağan Genel Kurulları, Covid 19 kaynaklı pandemi nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından ertelendiği için zamanında yapılamamıştır. Pandemi yasaklarının sona ermesi ve üye STK'larımızın da Genel kurullarını gerçekleştirmeleri  sonrası, Yönetim Kurulumuz 27.10.2021 tarihinde yaptığı 10/2021 Sayılı son toplantısında, her iki genel kurul toplantımızın, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, birinci toplantının 03 Aralık 2021 tarihinde 14:00-17:00 saatleri arasında Federasyon Merkezi GADEM ‘de yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda,

ikinci toplantının 18 Aralık Saat 11.00'de İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Suay UMUT Konferans Salonunda ,yine aynı gündemle yapılacağı hususunu bilgilerinize sunarız.

Genel Kurula katılımınız, değerli görüşleriniz ve önerileriniz ile katkıda bulunmanız bizleri onurlandıracaktır. Bütün üye STK ve Onursal Kuruluş Başkanlarımıza ve delegelerimize ilanen duyurur,

6. Olağan Genel Kurulumuzun tüm Türk Denizcilik Endüstrisine hayırlı olmasını dileriz.


6. Olağan Genel Kurul Gündem:


1- Açılış, İstiklal Marşı ve Saygı duruşu.

2- Başkanlık Divanının seçimi,

3- Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,

4- Toplantı yeter sayısının tespiti ve Divan Başkanının sunuşu,

5- 1 Mart 2018 - 29 Şubat 2020 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması

6- 1 Mart 2020 - 3 Aralık 2021 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması

7- 1 Mart 2018 - 29 Şubat 2020 dönemi gelir - gider tabloları ve bilançosunun okunması,

8- 1 Mart 2020 - 3 Aralık 2021 dönemi gelir - gider tabloları ve bilançosunun okunması,

9- 1 Mart 2018 - 29 Şubat 2020 dönemine ait Denetleme Kurulu raporunun okunması

10- 1 Mart 2020 - 1 Aralık 2021 dönemine ait Denetleme Kurulu raporunun okunması

11- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi,

12- Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi,

13- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi,

14- Tüzük değişikliği taleplerinin ve önergelerin görüşülmesi ve karara bağlanması,

15- Denizcilik Federasyonu Tüzüğünün 31.1. maddesi gereğince üyelik aidatının belirlenmesi, 2021-2023 dönemi muhammen bütçenin tetkiki ve kabulü,

16- Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

17- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi,

18- Görüş, Öneriler, Dilek ve Temenniler

19- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulunun asıl ve yedek üyelerinin seçimi,

20- Kapanış