Milli Eğitim Bakanlığı ile İMEAK DTO Arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü İmzalandı

Millî Eğitim Bakanlığı ile İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı.

IMEAK Deniz Ticaret Odası Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısında, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un katılımıyla 6 Ağustos Perşembe Günü Milli Eğitim Bakanlığı İle IMEAK DTO Arasında T.C Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul ve Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz, Bölgeleri Deniz Ticaret Odası arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalanmıştır.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bakanlık bürokratları, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve yönetim kurulu üyeleri, İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Türkiye Denizcilik Federasyonu Başkanı Erkan Dereli ve diğer ilgililer katıldı. Protokol, Bakan Yardımcısı Özer ve Tamer Kıran tarafından imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, törendeki konuşmasında, coğrafi konumu bakımından deniz ticareti için bütün imkanlara sahip Türkiye’de denizcilik sektörünün, bilişim ve teknoloji devrimiyle dijitalleşmesini sağlayarak katma değeri ve rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulmasını önemsediklerini belirtti.

Dünya ticaretinin yüzde 98’inin deniz yoluyla yapıldığı bu çağda, Türkiye’nin geleceği, denizlerin nasıl kullanılacağına bağlı olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, bu nedenle ulaşımda deniz yolunun vazgeçilmezliğinin ve hayati öneminin de artarak devam ettiğini söyledi. Bakan Selçuk, gemi inşa ve yan sanayi, liman ve gemi işletmeciliği, gemi adamı, bunker hizmetleri gibi bileşenleri içeren Türk denizcilik sektöründe, endüstrinin gelişimine katkı sağlamak ve teknolojide daha hızlı şekilde ilerleme kaydetmek amacıyla sektör paydaşları, sivil kuruluşlar ve eğitim camiasının birlikte çalışmasının gerekliliğini önemsediklerini dile getirdi. Selçuk, "Günümüz ve gelecekteki dijital yaşam dünyasında denizcilik sektöründe küresel rekabette iddialı olabilmek için teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve dijital dönüşümü sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesinin yanı sıra bu sektörde çalışmak üzere yüksek teknolojik bilgilerle donatılmış kalifiye işgücünün yaratılması zorunluluk haline gelmiştir" değerlendirmesini yaptı.

Uzmanlaşmanın önemli olduğu denizcilik eğitiminin, zor ve pahalı bir eğitim süreci olduğuna vurgu yapan Selçuk, dünyada denizcilikte gelişmiş tüm ülkelerin, Uluslararası Denizcilik Örgütünün sözleşmeleri, protokolleri ve belirlediği yüksek eğitim standartlarına ulaşmak amacıyla gerekli önlemleri aldığını kaydetti. Bu ülkelerin gemilerini modern araç ve sistemlerle donattıklarını ve gemi personelini hem denizde hem de karada hizmet için geliştirilmiş eğitim programlarına göre yetiştirdiklerini anlatan Bakan Selçuk, "Ülkemizin denizcilik sektöründe söz sahibi olması için Bakanlığım adına bu alanda gerekli eğitimlerin geliştirilmesini bu nedenle önemsemekteyiz" dedi.

Selçuk, ülkenin kalkınmasında önemli misyon üstlenen denizcilik sektörünün gelişmesine ve büyümesine katkı sunmak için başlattıkları bu iş birliği çerçevesinde, denizcilik sektörünün ihtiyaç ve beklentileri ile meslek liselerindeki denizcilik eğitimi ve sorunlarının ele alınacağı geniş katılımlı bir şura düzenlenmesi ve böylece ortak mutabakatın sağlanarak çözüm odaklı bir yaklaşımla denizcilik eğitimine isabetli bir şekilde yönelmeyi hedeflediklerini de anlattı. Denizcilik alan derslerinden uygun bulunanların, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası’nın belirlediği eğitici personel ve uzman kişiler tarafından öğrencilerin eğitilmesininin sağlanacağını bildiren Bakan Selçuk, başarılı öğrencilere burs verileceğini, mezunlardan uygun bulunanlara, alanlarının devamı niteliğindeki bölümlerde yükseköğrenim görmeleri halinde, yükseköğrenimleri süresince de burs sağlayarak öğrencileri destekleyeceklerini ifade etti.


Türkiye Denizcilik Federasyonu olarak MEB - DTO Protokolü'nün, Deniz endüstrisi ve denizcilik eğitimi için, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, emeği ve katkısı geçen herkese teşekkür ederiz.