DEFMED’in 7. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

TÜRDEF üyesi DEFMED’in 7. Olağan Genel Kurulu 06.04.2021 tarihinde Tepekule’de Gerçekleştirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFMED) 7. Olağan Genel Kurulu toplantısı İzmir Bayraklı’da bulunan Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde, Valilik Makamının ilgili genelgesinde belirtilen pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Toplantıda saygı duruşunun ve İstiklal Marşının okunmasının ardından divan heyetinin seçimi gerçekleştirildi ve divana tutanakları imza yetkisi verildi. Kurucu Üye Emrah Gezgin Başkanlığında oluşturulan divan heyetinde Hakkı Deniz Başkan Yardımcısı, Kurucu Üye Murat Koçer ise Yazman olarak yer aldı. Tüzük Değişikliği ve Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Delegeleri Seçimi maddelerini içeren ek madde talepleri Divan Heyetine iletildi ve oylanarak gündeme ilave edildi.

DEFMED Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Erbayraktar, ilgili döneme ilişkin yönetim kurulu faaliyetleri ve hesap raporları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Erbayraktar tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından, Denetim Kurulu adına söz alan Erkan Gökerkan, yönetim kurulunun ilgili döneme ait faaliyetlerinin ve finansal raporlarının mevzuata uygun olduğunu ve bir uygunsuzluk bulunmadığını belirten raporların sunumunu gerçekleştirdi. Ardından sırasıyla, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı oylanarak ibrası, gündeme eklenen maddelerin görüşülerek oylanması, asil ve yedeklerden oluşan yeni yönetim kurulu üyelerinin oylanması ve seçimi faaliyetleri gerçekleştirildi. Oylamadan sonra dilek ve temennilerin paylaşıldığı kurul, kapanış ve tutanakların imzalanması ile tamamlandı.

Gerçekleştirilen seçim sonucunda önceki dönem DEFMED yönetim kurulu başkanı Orçun Erbayraktar’ın sunduğu liste DEFMED Yönetim Kurulu olarak oy birliği ile seçildi. Seçimin ardından söz alan Erbayraktar, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini haziruna tanıttı ve Eski Yönetim Kurulu üyelerinden Onur Akdaş, Deniz Kıran, Tolga Karpat ve Burçin Peker’e derneğe olan katkıları için teşekkür ederek plaketlerini takdim etti. Genel Kurulun desteği ve alkışları arasında görevi devralan yeni yönetim kurulu, seçim sonrasında tebrikleri kabul etti.

TÜRDEF Yönetim Kurulu olarak, DEFMED Genel Kurulu'nda seçilen Yönetim Kurulu üyelerine yeni dönem çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.


Yönetim Kurulu Üyeleri - Asil

Orçun Erbayraktar

Bülent İbik

Ahmet Özgür Alemdağ

Burak Gültekin

Aylin Kurtulan

Mustafa Aslan

Gülgün Dede

Nergis Özispa

Mehmet Melih Cen

İbrahim Evren Alp

Seda Ceylan Şen

Yönetim Kurulu Üyeleri - Yedek

Ulaş Emiroğlu

Ender Mert Eyigün

Gülsüm Güneşen Yıldız

Fadime Ünen

Dinçer Şimşek

Mehmet Kutsi Başsarıoğlu

Dilek Efe

Ufuk Demircan

Umut Yalçın

İbrahim Toktaş

Gencay Türkmen Kuru

Denetleme Kurulu Üyeleri

Soner Esmer

Kerem Kalpaklı

Tolga Karpat

Mehmet Atılgan

Onur Akdaş

Burçin Peker