Yıpranma Payı ve Yeşil Pasaport Hakkında Kitapçık

Türkiye Denizcilik Federasyonu tarafından hazırlanan Yıpranma Payı ve Yeşil Pasaport hakkındaki kitapçık bilgilerinize sunulmaktadır. Basılı halleri de ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilerek kamuoyunun ve ilgililerin konu hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.