Uzakyol Kaptanı Ramazan Açıkgöz, Doktor Ünvanı Aldı

Uzakyol Kaptanı Ramazan Açıkgöz, Doktor Ünvanı Aldı.

Denizcilik camiasına yeni bir doktoralı akademisyen katıldı. Denizdeki tecrübelerini akademisyenliğe taşıyan Uzakyol Kaptanı Ramazan Açıkgöz, “Türk Balıkçı Gemilerinde İş Emniyeti ve Çalışan Sağlığı” konulu doktora tez çalışmasını başarı ile tamamlayarak doktor unvanı aldı.

Denizdeki tecrübelerini akademisyenliğe taşıyan İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Mülga Denizcilik Yüksek Okulu Güverte Bölümü) 1986 mezunu Uzakyol Kaptanı Ramazan Açıkgöz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Mühendisliği Ana Bilim Dalında, Prof. Dr. Celal Ateş ve Doç. Dr. Fatih Perçin danışmanlığında yürütülen Türk Balıkçı Gemilerinde İş Emniyeti ve Çalışan Sağlığı (Health, Safety & Environment on Board Turkish Fishing Vessels) konulu doktora tez çalışmasını başarı ile tamamlayarak doktor (PhD) unvanı aldı.

Dr. Ramazan Açıkgöz'ün doktora çalışmasını başarı ile tamamlanması ve doktor olması ile ilgili bir açıklama yapan TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli; "TÜRDEF olarak denizcilik eğitimine ve akademisyenlere destek verdiklerini ve bu konuda çalışan, emek veren kişileri de teşvik etmeye çalıştıklarını" belirterek, "Dr. Ramazan Açıkgöz'ü yaptığı başarılı akademik çalışmalardan ötürü tebrik ediyorum" dedi.

Dr. Müh. Ramazan Açıkgöz, tez çalışmasında balıkçıların çalışma ortamının deniz, göl, ya da akarsu olması, uzun çalışma saatleri, çevresel faktörler, operasyonlar sırasında yaşanan tehlikeler ve yetersiz emniyet önlemleri nedeni ile balıkçı gemileri ve balıkçılık mesleği ciddi kaza ve meslek hastalıkları risklerini de beraberinde getirmekte olduğundan, NACE kod sistemine göre “balıkçılık mesleği” ülkemizde tehlikeli sınıfta yer almasına rağmen balıkçılığın çok tehlikeli bir meslek olduğunu tespit etti.

Dr. Ramazan Açıkgöz çalışmasında, Türkiye’nin önemli balıkçılık merkezi olan İstanbul Bölgesi’nde trol ve gırgır teknelerinde çalışanların sağlık ve güvenlik durumlarının ortaya konması amaçladı. Bu amaçla, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Batı Karadeniz’in bir bölümünü içerecek şekilde, Kefken, Bağırganlı, Şile, Poyrazköy, Beykoz, Rumeli Feneri, Büyükdere, Selimpaşa ve Silivri balıkçı limanlarında araştırma yürütüldü. Çalışma ankete dayalı olarak hazırlanmış olup toplamda 41 trol ve büyük ölçekli gırgır teknesinde 397 çalışan üzerinde yürütüldü. Seçilen bu balıkçı limanları, büyük ölçekli gırgır ve trol teknelerinin bulunduğu alanlar olarak dikkat çekiyor. İstanbul Bölgesi, Karadeniz ve Marmara Denizi balıkçı teknelerinin bulunduğu merkez konumunda bulunuyor. Bu durum İstanbul balıkçılığını Türkiye’nin önemli bir balıkçılık merkezi yapıyor. Çalışma öncesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Etik Kurul Kararı uyarınca insan araştırması olması nedeniyle gerekli izinler alındı.

Çalışma sonucunda balıkçılara özel basit bir risk analiz matrisi ve “SEÇYÖS” adı ile sağlık, emniyet ve çevrenin korunması merkezli bütünsel bir yönetim ve planlama önerildi.