KAMUOYU DUYURUSU

20’nci yüzyılın sonlarından itibaren gelişen teknoloji ve küreselleşmenin etkisiyle denizcilik endüstrisinin önemi daha da artmış, küresel tedarik zincirindeki kilit rolü yadsınamaz boyutlara gelmiştir. Son yıllarda yaşanan Covid-19 salgınında deniz insanları özverili bir şekilde çalışarak küresel tedarik zincirinin devamlılığını sağlamışlardır. Hatta bu nedenle 20 Mayıs 2020’de IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) tarafından 4204/Add.35/Rev. 7 sirküleri ile arasında ülkemizin de yer aldığı 46 ülkenin de kabulüyle gemi insanları kilit çalışan ilan edilmiştir. 

11 Eylül 2001’de Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan saldırı sonrasında güvenlik gerekçesi ile gemi insanlarına getirilen kısıtlamalar; salgın sürecinde artarak devam etmiş, seyahat kısıtlamalarına ilave olarak gemi insanlarının limanlarda sahile ayak basmalarının engellenmesine kadar varmıştır. Bu süreçte uzun seyir sürelerinin üzerine limanda kısa süre kalan gemilerde çalışan gemi insanları insani haklardan biri olan sağlık hizmetlerine erişme hakkından dahi mahrum bırakılmışlar ve neticesinde gemide ölümler, intiharlar vb. hususlar vuku bulmuştur.

Ne yazık ki, son yaşadığımız hadise de, 29/01/2022 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tianjin Limanı’nda “Mathilde Oldendorff” gemisi 1’nci Zabiti Selçuk Elibol liman yetkililerinin sahile inmesine izin verilmemesinden dolayı gemi draftlarını çarmıhla okumaya çalışırken, çarmıhtan düşerek hayatını kaybetmiştir. Bu olay denizcilik camiamızı derin bir yasa boğmuştur.

Her ne kadar son yıllarda çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve güvenli hale gelmesi için çeşitli kural/konvansiyonlar (ISM, MLC vb) yürürlüğe girmiş olsa da artan yük/gemi trafik hacmi, limanlarda kalış sürelerinin kısalması, ticari baskılar nedeniyle gemi insanlarının üzerindeki psikolojik baskılar ve fiziksel kısıtlamalar her geçen gün artmaktadır. Salgın süreciyle gemi insanlarının sorunlarına bir de seyahat kısıtlamaları eklenmiştir. Uzun olan kontratların dolmasının ardından ne yazık ki seyahat kısıtlamalarıyla birlikte gemi insanları sevdiklerine dönmekte zorlanmaktadır. Aynı zamanda son yaşanan yukarıdaki elim olayda da görüleceği üzere gemi insanları insanlık dışı muamelelere maruz kalmaktadır.

Türkiye Denizcilik Federasyonu olarak denizcilik sektöründeki ulusal/uluslararası kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve paydaşlarını buradan bir çağrıda bulunarak bu konunun uluslararası örgütler nezdinde gündeme getirilmesi, gemi insanlarının maruz kaldığı insanlık dışı uygulamalara son verilmesi için bağlayıcı kural ve tedbirleri yürürlüğe koymak üzere iş birliği ve dayanışmaya davet ediyoruz.

Son olarak Türkiye Denizcilik Federasyonu olarak bu elim olay ile ilgili üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getireceğimizi, bu elim kazanın bir daha tekrar etmemesi için gerekli çalışmaları yapacağımızı ve sürecin yakından takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz”.

Saygılarımızla / Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu