Avrupa denizcilik endüstrisinden ortak bildiri

CLIA Europe, EBA, ECASBA, ECSA, EMPA, ETA, ETF, EuDA, Interferry ve WSC tarafından yayımlanan ortak bildiride, daha iyi düzenlemeye (regülasyon) yapılan vurgu desteklendi. Bu bağlamda, AB Raporlama Formaliteleri Direktifi’nin (Reporting Formalities’ Directive) köklü şekilde revize edilmesine mutlak öncelik verilmesi gerektiği bildirildi. Avrupa denizcilik endüstrisi, 2017 Avrupa Denizcilik Haftası dolayısıyla imzaladığı bir bildiriyle, Avrupa Komisyonu’nun 2009-2018 AB Deniz Taşımacılığı Stratejisi’nin yarı dönem incelemesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.


Bildiride aşağıdaki hususlar yer almaktadır:

  • Denizcilik endüstrisi, daha iyi düzenlemeye (regülasyon) yapılan vurguyu destekliyor. Bu bağlamda, AB Raporlama Formaliteleri Direktifi’nin (Reporting Formalities’ Directive) köklü şekilde revize edilmesine mutlak öncelik verilmelidir. Revizyon, deniz nakliyecileri için, önemli tüm yük ve taşıma bilgilerini hükümetler ve ilgili tüm idareler arasında paylaşan ve “hemen raporlama” prensibini tam olarak garanti altına alan gerçek bir Avrupa tek pencere ortamına (single window environment) yol açmalıdır. Bu sistem, gemi mürettebatı, denizcilik şirketleri ve gemi acenteleri için idari yükü azaltacaktır. Denizciliğin halihazırda Tek pazardan faydalanmakta olan karaya dayalı taşımacılık modlarıyla eşit seviyeye gelebilmesi için, prosedürlerin ve gerekliliklerin daha çok basitleştirilmesi gerekmektedir. Avrupa’nın ticareti ve ekonomisi, denizciliğin gerçek anlamda engelsiz bir denizcilik Alanına sahip olmasına ihtiyaç duyuyor.

  • Avrupa denizcilik endüstrisinin, AB kurumlarını ve Üye Devletleri mevcut mevzuatın düzenleyici bir uygunluk kontrolünü yapmanın ötesine geçmeye davet etmesinin bir sebebi de budur. 2018’in ötesinde, önümüzdeki on yıl için yeni bir denizcilik stratejisine ihtiyaç duyulmaktadır. AB’nin Malta Başkanlığının Deniz Taşımacılığı Politikası hakkında bir Bakanlık Deklarasyonu’nu kabul etmesi bu nedenle memnuniyetle karşılanan bir adımdır. Denizcilik endüstrisi, sonraki başkanlıkların da denizcilik alanındaki söz konusu ivmeyi sürdürmelerini umuyor.

 

  • Gelecekteki AB denizcilik stratejisi iddialı olmalı, Avrupa’yı denizcilikte lider, yüksek kaliteli bir bölge olarak geliştirmeyi amaçlamalıdır. Bu da cazip bir ticaret ortamını, yüksek kalitede Avrupalı işgücünü, uluslararası çevre ve emniyet standartlarının ve politikalarının uygulanmasını gerektirmektedir.

 

  • Geleceğin AB denizcilik stratejisi, deniz taşımacılığına küresel zorluklara karşı destek vermelidir. Dünya çapında giderek artan siyasi belirsizlikler karşısında AB, serbest ve adil ticaretin dünyadaki lideri olma rolünü beyan etmelidir. AB aynı zamanda, denizcilik endüstrisinin iklim yükümlülüklerini çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir yolla yerine getirebileceği bir küresel strateji geliştirmesi konusunda Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO) yardımcı olmalıdır.

Bildiride son olarak, söz konusu bildiriyi imzalayanların, 2019-2028 AB Denizcilik Stratejisi’nin oluşturulmasına kendilerini tümüyle adadıkları ve söz konusu stratejinin büyük bir başarıyla uygulanmasını sağlamak amacıyla Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi devletlerle birlikte çalışmayı hevesle bekledikleri ifade ediliyor.