6. Gemi Makineleri Teknolojileri Semineri webinar olarak gerçekleştirildi

6. Gemi Makineleri Teknolojileri Semineri Webinar Olarak Gerçekleştirildi

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Gemi Makineleri Teknolojileri Seminerleri’nin 6.sı bu yıl COVID-19 pandemisi dolayısıyla “Webinar” olarak gerçekleştirildi.

DEÜ Denizcilik Fakültesi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Gemi Makineleri Teknolojileri Seminerleri’nin 6.sı bu yıl COVID-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemlerden dolayı ilk kez çevrimiçi webinar olarak düzenlendi.

Webinarda akademisyenlerden ve özel sektörden gemi makineleri ile ilgili farklı alanlarda uzman konuşmacılar gemi makineleri işletme mühendisliğinin ilgi alanına giren son dönem teknolojiler ve gelişmeler hakkında sunumlar yaptılar. Seminerin moderatörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Baş Müh. Mustafa Nuran üstlendi.

Açılış konuşmalarını Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Ünüvar yaptı. Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde 2009 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlenen seminerlerin sadece akademisyenlerin değil gemi makineleri üreticileri, gemi işletmelerinin yöneticileri, araştırmacılar, öğrenciler ve diğer tüm paydaşların katıldığı bir platform olduğunu söyleyerek, oluşturulan bu platformda her yıl gemi makineleri teknolojilerindeki son gelişmelerin tartışılarak değerlendirildiğini ifade etti.

Pandeminin sona ermesiyle gelecek yıllarda seminerlerin hep birlikte fakültede yüz yüze icra edilmesi temennilerini ileten Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci tüm konuşmacı ve katılımcılara katkıları için teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Ünüvar, açılış konuşmasında Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) 2020 yılı denizcilik temasının “Sürdürülebilir Bir Gezegen için Sürdürülebilir Denizcilik” olarak belirlediğine değindi ve 2018 verilerine dayanarak deniz ulaştırma sektörünün küresel insan faaliyetleri kaynaklı salımların yüzde 2.89’una neden olduğunu ifade etti.

Ünüvar, IMO’nun deniz taşımacılığı kaynaklı sera gazları salımlarında 2050 yılına kadar 2018 yılı verilerine kıyasla yüzde 50 oranında bir azalma sağlanmasının hedeflendiğinden bahsederek bu hedeflere ulaşmak için mevcut çözümleri ve sektör paydaşlarının karşılaştığı ve gelecekte karşılaşabileceği alternatif teknolojilerin değerlendirmesi gerektiğine değindi.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan, webinar oturumunda oturum başkanı Dr. Öğretim Üyesi Baş. Müh. Mustafa Nuran ilk olarak Dünya Denizcilik Üniversitesi öğretim üyesi ve Araştırma Direktörü Prof. Dr. Aykut I. Ölçer’i konuşmaya davet etti.

“Uluslararası Denizciliğin Karbonsuzlaştırılmasında Teknoloji ve İnovasyonun Rolü” başlıklı sunumunu yapan Prof. Dr. Aykut I. Ölçer, sektörün IMO’nun 2050 hedeflerine ulaşabilmesi için izlenebilecek stratejiler, kullanılabilecek alternatif yakıtlar ve gelecekte yaygın olarak tercih edilebilecek teknolojilerle ilgili ayrıntılı değerlendirmeler yaptı.

Ardından konuşmaya davet edilen Türk Armatörler Birliği Başkan Yardımcısı ve Er Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç, düşük sülfürlü yakıtların operasyonel etkilerinden ve gemilerde bu yakıtlar kaynaklı yaşanan problemlerden bahsetti. Yeni yakıtların sebep olduğu olumsuz etkilere çözüm getirmek üzere gemilerin adeta bir test laboratuvarına dönüştüğü benzetmesini yapan Ergenç, bu değişime sektörün yeteri kadar hazır olmadığını, özellikle gemilerde yaşanan yakıt kaynaklı sıkıntılara istinaden yedek parça tedarikinde ciddi sorunlar oluştuğunu ifade etti.

Daha sonra MAN ES firması adına “Yakıt 2020 ve Silindir Yağlama” başlıklı bir sunum yapan Mevlüt Civelek, egzoz salımları ile ilgili limitlere uyum gösterilebilmesi için MAN firması özelinde makine üreticilerinin tercih ettiği alternatif çözüm yollarından bahsetti.

Pek çok farklı alternatiften bahseden Civelek, düşük sülfürlü yakıtların konvansiyonel makineler üzerinde olumsuz etkilerini azaltmak için seramik kaplamalı segman kullanımının öneminden, makinelerde düşük sülfürlü yakıtlarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş silindir yağlarına ihtiyaç duyulduğundan ve bu konuda makine üreticileri tarafından yapılan çalışmalardan detaylı olarak bahsetti.

SOCAR Üretim Planlama ve Optimizasyon Direktörü Eray Sarıbaş, yaptığı “Düşük Sülfürlü Gemi Yakıtlarının Kimyasal Özellikleri” başlıklı konuşmasında ise potansiyel düşük sülfürlü yakıt karışımlarından ve bu karışımların gemilerde ve rafinerilerde sebep olabileceği potansiyel sorunlara vurgu yaptı.

Webinarda son konuşmacı olan Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Araştırma Görevlisi Murat Bayraktar, LNG yakıtlarının günümüzde ve gelecekte kullanımının olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsetti. Gemi Makineleri Teknolojileri Semineri-6, Dr. Öğr. Üyesi Baş Müh. Mustafa Nuran’ın konuşmacılara teşekkür plaketlerini takdimi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci’nin kapanış konuşmaları ile sona erdi.

Gemi Makineleri Teknolojileri Semineri-6 “Webinar” oturumunun Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Youtube kanalını takip ederek tekrar izlenebileceği bildirildi.