1 Temmuz Kamu Oyu Duyurumuz

1 TEMMUZ ULUSAL DENİZCİLİK GÜNÜ

Osmanlı İmparatorluğunun kapitülasyonlarla Türk denizlerinde, yük ve yolcu taşıma hakkını Batılı devletlere vermesinden sonra deniz ulaştırmasının büyük bir bölümü ile önemli limanların işletilmesi yabancıların elindeydi. Bu nedenle Türkler, kendi denizlerinde ticaret yapamaz duruma gelmişlerdi. Lozan Antlaşması ile Türk denizlerinde gemi işletme hakkı (Kabotaj Hakkı) Türklere bırakılmasına rağmen kabotaj hakkının tam olarak uygulanmaya konulması, 19 Nisan 1926 tarihinde TBMM’de müzakere edilerek kabul edilen Kabotaj Kanunu sonrası 1 Temmuz 1926 tarihinde gerçekleştirilmiş ve bu kanunla Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkı, sadece Türk gemilerine verilmiştir. Böylece, kendi karasularında, denizlerinde tam bağımsızlığı sağlanmış Türkiye Cumhuriyeti Devleti, millî ekonomi gereğince yabancıların Osmanlı Döneminde kapitülasyonlardan yararlanarak kurdukları ticaret işletmelerini satın alarak millîleştirme (devletleştirme) girişimlerinde bulunmuş ve Türk Limanları arasındaki ulaşımın, sadece Türk bayraklı gemilerle yapılabileceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.


Genç Cumhuriyet kurulduğu günden başlayarak, denizciliği Türkün büyük milli ülküsü olarak görmüş ve bu amaçla çalışmalar yapmıştır. Denizciliğin ancak halkta yaratılacak deniz kültürü ile gelişebileceğinin farkında olarak, 1 Temmuz Kabotaj Kanunu, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren sadece kabotaj bayramı olarak kutlanmakla kalmamış, aynı zamanda yelken, kürek ve yüzme yarışları ile renklendirilen coşkulu kutlamalar ile gerçek bir denizcilik bayramına dönüşmüştür.

Sonraki yıllarda ne yazık ki, ilk dönemlerdeki coşkusunu kaybeden 1 Temmuz’lar genelde devlet protokolü tarafından icra edilen faaliyetler haline gelmiştir. Bir ülkenin, denizci millet olabilmesi için, öncelikle devletin denizci kimliğe sahip olması ve halkın denizcileşmesine yön vermesi gerektiğinden hareketle, hedef olarak ileri sürülen “Denizci Millet, Denizci Ülke” sloganının, mevcut yönetimin denizcileşme yönündeki kararlılığını mükemmel şekilde ifade ettiğini düşünüyoruz.

Yüzde yüz yerlileşmeyi hedef alan Milli Savunma Sanayii’miz çerçevesinde, “MİLGEM – Milli Gemi Projesi” de bu şuur ve inanç ile gerçekleştirilmiş ve bu bağlamda son yıllarda küresel manada dünyaya örnek teşkil etmiştir…


Bu milli duygular ve bilinçle hareket eden TÜRKİYE DENİZCİLİK FEDERASYONU, içinde bulunduğumuz yıldan başlayarak “1 Temmuz Ulusal Denizcilik Günü” ilan edilmesini, her yıl farklı bir tema ile, ülkenin her köşesinde denizcilik coşkusunun anaokullarından üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına, devlet kurumlarından, sade vatandaşlara kadar tüm kesimleri kucaklayacak şekilde ve şenlikler, yarışmalar, kutlamalar, konferanslarla desteklenerek sadece bir gün değil, 1 Temmuzu içine alan hafta boyunca kutlanmasını, devletimizin ve tüm halkımızın onayına sunmaktadır.

Denizci bir millet yaratmak ancak halkın bu özleme sahip çıkması ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle, Anadolu’nun en uç köşesinde bile olsa her yaş ve her kesimden tüm vatandaşlarımızın bilincinde denizcilik kültürü oluşturmak özlem ve inancıyla yola çıkan TÜRKİYE DENİZCİLİK FEDERASYONU, “1 Temmuz Ulusal Denizcilik Günü”nde “Bismillah Vira” diyerek yola çıkarken, özel ve resmi bütün denizci kurum ve kuruluşlar ile tüm denizci ve denizi seven vatandaşlarımızı bu yolculuğa katılmaya ve destek olmaya davet etmektedir.


TÜRKİYE DENİZCİLİK FEDERASYONU

Yönetim Kurulu,